Περιγραφή εικόνας

Τηλέφωνο: 211 770 2222

Fax: 211 780 2222

Κινητό : 6940 007 008

E-mail : 007ss@gmx.com


Καλέστε μας σήμερα γιά

παρουσίαση 

Access control

  To Access control έρχεται και σε απλή μορφή με ασύρματα χειριστήρια για κάθε σύστημα.

  Τοποθετούμε μεταλλικούς καρταναγνώστες   αντιβανδαλιστικού τύπου για εξωτερικούς χώρους, με πλήκτρα ή χωρίς.

  Η είσοδος / εξοδος σε κάποιο κτίριο πλέον ελένχεται απόλυτα.

 ¨Εχουμε την δυνατότητα να δώσουμε πρόσβαση σε ιδιέτερους χώρους, π.χ. αποθήκη ύλικων  ή ταμείο, μόνο σε όσους εμείς επιθυμούμε. 


 

Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας